top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraDavid Krajíček

Brána k benefitům pro rodinné firmy se otevírá
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) spustila aktuálně oficiální registraci rodinných firem a živností. Žadatelé, kteří prokáží soulad s definicí rodinného podnikání v návaznosti dle Usnesení vlády čj. 299/19 ze dne 13. 5. 2019 – Vymezení rodinného podniku v České republice – obdrží Osvědčení, které se stane vstupenkou k dalším benefitům.


Po více jak tříletém úsilí AMSP ČR byla v loňském roce ukotvena definice rodinného podnikání do české legislativy. Nyní přichází čas na první benefity pro tento významný segment. Od 1. března 2020 je na stránkách AMSP ČR www.amsp.cz spuštěna registrace rodinných obchodních korporací a rodinných živností, které splňují definici rodinného podnikání dle výše uvedeného Usnesení vlády – viz: http://amsp.cz/registrace-rodinnych-podniku/.


Registrace je připravena jako jednoduchý online systém pro žadatele vč. možnosti stažení potřebných formulářů příloh pro doložení vztahů k rodinnému podniku a ověřování rodinných vazeb. Rodinná obchodní korporace a rodinná živnost vše zasílá datovou schránkou na AMSP ČR, rodinná živnost nemající datovou schránku pak s ověřeným podpisem na kontaktní e‑mail AMSP ČR.


Registraci rodinného podniku či živnosti schvaluje v krátkém termínu Výbor pro rodinné podnikání a registraci rodinných podniků složený ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), AMSP ČR, Hospodářské komory ČR (HK ČR) a Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Za registraci je stanoven poplatek od 200 Kč do 3000 Kč podle velikosti firmy (dle počtu zaměstnanců).


Výsledkem registrace je vydání Osvědčení AMSP ČR na 3 roky o splnění definice a zapsání rodinné obchodní korporace či rodinné živnosti do Registru rodinných podniků ČR na portálu MPO www.businessinfo.cz. Vydané Osvědčení AMSP ČR se stává vstupenkou k prvnímu benefitu pro rodinné firmy, kterým jsou zvýhodněné úvěry a záruky v rámci programu EXPANZE a GEN-záruka v programu ZÁRUKA 2015-2023 u ČMZRB. Příjem těchto žádostí u ČMZRB se spouští od 1. dubna 2020. Registrované firmy májí právo používat státní logo pro rodinné podnikání.


Rodinné podniky jsou celosvětově největším zdrojem pracovních míst v soukromém sektoru a mají významný podíl na tvorbě HDP.

Libor Musil, garant projektu Rodinná firma v AMSP ČR a místopředseda představenstva AMSP ČR, k tomu uvádí:


„Vytvořili jsme nástroj, který by měl pomoci podpoře rodinných firem a propagaci rodinného podnikání. Máme nové oficiální logo Rodinný podnik ČR. Registrace nám umožňuje předkládat vládě další návrhy na podporu rodinných firem.


Právě nyní dochází k předávání firem na novou generaci podnikatelů a v tomto období si tyto firmy zasluhují mimořádnou pozornost. Je důležité, zda tento majetek zůstane v rukou českých rodin anebo bude pokračovat výprodej do zahraničí.


Naše rodinné firmy budou stabilizátorem a motorem ekonomiky. Jejich růst, investice, inovace a expanze do zahraničí by měly určovat prosperitu naší země.“

Jejich vícegenerační povaha přispívá ke stabilitě národních ekonomik. K principům jejich úspěchu lze řadit hrdost, důvěru, flexibilitu, stabilní podnikovou kulturu, rychlost rozhodování, loajalitu, poctivost, etiku, odpovědnost vůči dalším generacím, odolnost vůči ekonomickým recesím, rozvoj regionů apod.


Tyto charakteristické rysy se postupně stávají významným generátorem hodnot, emocionálního či sociálního bohatství rodinného podnikání. Rodinné farmy přispívají k prevenci vylidňování venkova.


Evropský parlament ve svém usnesení z 8. září 2015 o rodinných podnicích v Evropě (2014/2210/INI) vyzval členské státy, aby zjednodušily správní postupy, daňové systémy, aby vytvořily finanční nástroje pro jejich předávání a přispěly k jejich dlouhodobé úspěšnosti. 


Evropský hospodářský a sociální výbor ve svém stanovisku k tématu Rodinné podniky v Evropě jako zdroj budoucího ekonomického růstu a lepších pracovních míst (2015, INT 765, Rodinné podniky, 17. září 2015) vyzval, aby byly zahájeny práce na právním rámci nebo předpisech pro oblast rodinných podniků, aby byla podporována rodinná podniková atmosféra, aby byly umožněny investice do inovací a kvality, aby byly vytvořeny příležitosti pro jejich expanzi a rozvoj, aby byly mediálně zviditelňovány.


Specifikem rodinného podnikání je realita, že vyvažuje potřeby rodiny (emoce, vazby, vztahy), potřeby podnikání (racionalita, expanze) a potřeby spojené s řízením a správou rodinného majetku (reinvestování zisku, správa, mezigenerační předání apod.). 


Stabilita systému jako celku je určena souladem mezi jeho složitostí a jeho strukturou. Rodinné firmy jsou nejvíce ohrozitelné v době, kdy dochází k předávání vlády nad firmou a majetkem další generaci. A to je u většiny našich rodinných podniků právě tato dekáda.

„Rodinné podnikání je ve vyspělých zemích garantem stability národního hospodářství.  Obzvláště v dobách oslabení hospodářství se jasně ukazuje síla rodinných vazeb při řešení krizových situací. Rodinné podnikání je silně inovační a posiluje pozici ČR v mezinárodní konkurenci. Jsem rád, že po osmi letech našeho úsilí je rodinné podnikání v ČR uznáno a podporováno jako důležitá součást našeho hospodářství,“  komentuje Karel Dobeš, předseda představenstva AMSP ČR.


Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR, na závěr doplňuje: „V pátek 6. března 2020 představíme spolu se zástupci MPO všechny detaily jak k registraci, tak k produktům ČMZRB přímo v sídle MPO Na Františku 32, Praha 1, kde se od 10:00 h uskuteční seminář pro rodinné firmy nejen na toto téma.Zdroj: Roklen24

126 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page