top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraDavid Krajíček

Do nového roku s vládní podporou nástupnictví.Rodinné firmy od příštího roku snáze dosáhnou na finanční podporu.


Příští rok budou moci rodinné firmy, jichž je dle Asociace středních a malých podniků a živnostníků ČR v Česku více než milion, získat od Českomoravské záruční a rozvojové banky výhodnější úvěry, popřípadě záruky ke komerčním úvěrům. Zároveň, zřejmě od druhého čtvrtletí, dostanou možnost požádat o certifikát, že jde o rodinný podnik.


Chystá se cílená podpora rodinným firmám, kterých je podle odhadů Asociace středních a malých podniků a živnostníků ČR (AMSP) v Česku více než milion.

Příští rok budou moci firmy získat od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) výhodnější úvěry, popřípadě záruky ke komerčním úvěrům. Zároveň od příštího roku, pravděpodobně už druhého čtvrtletí, dostanou možnost požádat o certifikát, že jde skutečně o rodinný podnik.


„V případě programu Expanze poskytujeme záruku ke komerčnímu úvěru, kterým jsou financovány provozní nebo investiční výdaje. Záruku poskytujeme zdarma k úvěrům od jednoho do 40 milionů korun a až do výše 80 procent jistiny úvěru. Ručení nabízíme až na 12 let,“ popisuje mluvčí ČMZRB Marie Lafantová.


Bezúročné úvěry


V programu Záruka 2015 až 2023 budou rodinné firmy moci využít ručení v souvislosti s převodem obchodního podílu z jednoho rodinného příslušníka na druhého. Záruka bude poskytnuta až do 80 procent jistiny úvěru, maximálně však 30 milionů korun, a to až na osm let. Samotný úvěr bude nicméně muset poskytnout komerční banka. Proč firmy, v nichž nastupuje nová generace, potřebují úvěr či ručení?


Rodinné firmy si budou moci v rámci programu Expanze žádat o bezúročné úvěry na provoz a investiční projekty v rozmezí 650 tisíc až 60 milionů korun na deset let, včetně odkladu splátek jistiny až o čtyři roky.


„Máte například firmu, kde chce odejít táta, který ji založil, do důchodu a předat ji synovi. Jeden z důvodů, proč zůstává, je nějaká životní úroveň. Zároveň se nechce dostat do situace, aby za pět let šel syna prosit o peníze“

Vysvětluje Libor Musil, místopředseda AMSP a zakladatel společnosti Liko-s. „Standardně to funguje tak, že u většiny rodinných firem si zakladatel nevyplácí moc zisk a nechává peníze ve firmě. Když odchází, rád by si je vyplatil. Jenže tím může firmu oslabit a snížit její likviditu. Takhle dostane firma, respektive nástupník, úvěr, aby měl potřebné provozní prostředky,“ doplňuje.


Tím chystaná podpora nekončí. Rodinné firmy si budou moci v rámci programu Expanze žádat o bezúročné úvěry na provoz a investiční projekty v rozmezí 650 tisíc až 60 milionů korun na deset let, včetně odkladu splátek jistiny až o čtyři roky. Za standardních podmínek si mohly firmy žádat o úvěr ve výši jeden až 45 milionů korun do 45 procent výdajů a s kratší dobou splatnosti sedmi let. Výzvy budou zveřejněny už v lednu, žádosti půjde podávat od dubna. Banka má připravené na úvěry a záruky miliardy korun.


Spuštění registrace


„Dosud naši ekonomiku táhly investice ze zahraničí. Teď by měly investovat střední a malé firmy, které budou více investovat do výstavby a vývoje. Chceme se přiblížit německému modelu, kde ekonomika stojí primárně na rodinných firmách,“ vysvětluje Musil.


Aby firmy mohly o výhodné podmínky žádat, je třeba vyřešit ještě jednu věc – přesně vymezit, co rodinná firma je. Definici už letos v květnu schválila vláda. Zatím však žádná z firem nemá potřebné oficiální osvědčení. To se má brzy změnit. Spuštění registrace rodinných firem chystá resort průmyslu od března příštího roku.


Registrace bude probíhat pod AMSP. Vzniknout má registrační výbor, kde bude zástupce asociace, ministerstva průmyslu a obchodu, hospodářské komory a ČMZRB. „Na našich stránkách bude formulář, který pak vyplněný žadatel pošle výboru k posouzení. Pokud splní definici, značku dostane,“ doplnil Musil. S tím, že o výši poplatku za registraci ještě nebylo rozhodnuto.


Nejde o jedinou formu podpory, které by se rodinné firmy mohly dočkat. Řeší se i možné dotace. „V současné době ministerstvo připravuje nové programové období 2021–2027 a uvažujeme o možných podporách pro tento druh podniků. Zvažovanou podporou je vyhlašování cílených výzev v rámci stanovených programů,“

Uvedla mluvčí resortu průmyslu Štěpánka Filipová.Definice Rodinného podniku


Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, v níž je nadpoloviční počet společníků tvořen:


členy jedné rodiny, alespoň jeden člen této rodiny je jejím statutárním orgánem,nebo ve které členové jedné rodiny přímo či nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této korporace.Za rodinnou obchodní korporaci se považuje i korporace, v níž většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch rodiny nějaká fundace či správce svěřenského fondu, pokud je současně aspoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu. Rodinná živnost je podnikání, na němž se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové jedné rodiny, přičemž nejméně jeden z členů této rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění, či je oprávněn k podnikání z jiného důvodu.


Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného podniku považují:


společně pracující manželé nebo partneřinebo alespoň s jedním z manželů nebo partnerů i jejich příbuzní až do třetího stupně, osoby s manžely nebo partnery, sešvagřené až do druhého stupně, dále osoby příbuzné v přímé linii nebo sourozenci.Je-li mezi nimi osoba, která není plně svéprávná, zastupuje ji při hlasování zákonný zástupce. Pokud je taková osoba nezletilá, zastoupí ji opatrovník.74 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page