Email: info@dkfo.cz
Tel: + 420 777 270 721

 

KRAJÍČEK & PARTNERS s.r.o.

Vodičkova 41
Praha 1, 110 00

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook
  • YouTube

"S majetkem přichází odpovědnost."

NAŠE POSLÁNÍ

Ta nejdůležitější rozhodnutí musíte jako majitelé firmy nakonec vždy udělat sami.

PŘEDAT ČI PRODAT?

KDYŽ PŘEDAT, KOMU A KDY?

KDYŽ PRODAT, KOMU A ZA KOLIK?

JAK ZACHOVAT MAJETEK PRO DALŠÍ GENERACE A UDRŽET SPRÁVNÉ HODNOTY?

JAK VĚŘIT MANAŽERŮM ZVENČÍ A SVĚŘIT JIM SVOJI FIRMU?

JAK BÝT ODPOVĚDNÝM VLASTNÍKEM?

 

Naším posláním je pomoci vám zvolit cestu vedoucí k prosperitě, zachování hodnot a kvalitních vztahů v rodině i v byznysu. Spolu to zvládneme profesionálně a s vědomím, že na to nejste sami.

 
 
 
Ve spolupráci s vybranými předními odborníky, zajišťujeme a koordinujeme navazující služby.
  • právní & daňové poradenství

  • zakládání a správa svěřenských fondů

  • trusty v různých jurisdikcích

  • prodej & nákup firem

  • správa a řízení investic

  • kybernetická bezpečnost

  • prémiová lékařská péče 21. století

Jen 33% firem přežije předání z první na druhou generaci.

Budete mezi nimi?

KDO JSME

Jsme poradenská a servisní kancelář pro rodinné firmy.

Našimi klienty jsou majetné rodiny, kterým poskytujeme služby v klíčových oblastech jejich privátního a podnikatelského života.

DAVID KRAJÍČEK

Komplexita a provázanost byznysu a rodiny vyžaduje neustálé hledání cest, které vedou k rovnováze a spokojenosti jednotlivců, rodiny i firmy. Umím propojovat lidi a přinášet nadhled. Pracuji s analytickými nástroji a fakty, ale hlavně vnímám lidské a emoční hledisko, mým hlavním nástrojem je dialog.

 

Vybudoval jsem a 10 let vedl úspěšnou headhunterskou firmu Krajíček & Partners. Od roku 2014 se věnuji především prostředí rodinných firem.  Absolvoval jsem prestižní vzdělávací program na FFI Family Firm Institute v Bostonu, jsem držitelem mezinárodního certifikátu ACFBA - Advanced Certified Family Business Advisor. Prošel jsem facilitačním výcvikem AMČR a jsem certifikovaným analytikem psychodiagnostické metody Predictive Index.

 


 

FFI-Badge-GEN-AdvCertificate-ACFBA.png
 

STANISLAV SERVUS

právní expert

JAN KOTALA

daňový expert

ZUZANA KOHOUTOVÁ

rodinná asistentka

JITKA ŠEVČÍKOVÁ

průvodkyně osobním rozvojem

JAN VOJÁČEK

rodinný lékař

KAROL SUCHÁNEK

kybernetická bezpečnost

TOUHA BÝT NEPOSTRADATELNÝM JE PÁKOU POKROKU.

 TOUHA ZŮSTAT NEPOSTRADATELNÝM JE JEHO BRZDOU.

                                                                                             

                                                                                           

 Tomáš Baťa