SPRÁVA FIRMY & RODINY

Chaos nebo řád?

Provedeme vaši rodinu strukturovaným procesem, s cílem nastavit fungující standardy správy rodinné firmy a majtetku.

 

To vše pro kontinuitu hodnot a podnikání, prevenci konfliktu a ochranu majetku.

Rodinná ústava

Společné hodnoty, jasná pravidla a prevence konfliktu. To je hlavní účel Rodinné ústavy, kterou s Vámi připravíme. Základ k udržení a zhodnocování společného majetku pro vás i následující generace.

Více o rodinných ústavách na tomto odkazu

Rodinná směrnice

Klíč k distribuci majetku další generaci.

Může vycházet z rodinné ústavy a lze na něj navázat dědický plán.

Směrnice se tak může se aktivovat vaším pokynem za vašeho života nebo po něm.

Odpadá tedy JAK a zůstává jen KDY.

Dědický plán

Dobře promyšlená a strukturovaná závěť nebo dědická smlouva formou notářského zápisu. Může vycházet z Rodinné ústavy a rodinné směrnice.

"My, dědici chaosu, musíme být architekty nové jednoty"

F. J. Kiesler