top of page

RODINNÝ ŠTÍT

Snímek obrazovky 2022-02-02 v 17.32.08.png

Chaos nebo řád?

Provedeme vaši rodinu strukturovaným procesem, s cílem nastavit fungující standardy správy rodinné firmy a majtetku.

 

To vše pro kontinuitu hodnot a podnikání, prevenci konfliktu a ochranu majetku.

Rodinná ústava

Společné hodnoty, jasná pravidla a prevence konfliktu. To je hlavní účel Rodinné ústavy, kterou s Vámi připravíme. Základ k udržení a zhodnocování společného majetku pro vás i následující generace.

Více o rodinných ústavách na tomto odkazu

Rodinná majetková směrnice

Klíč k distribuci a správě majetku dalšími generacemi.

Rozdělení majetku do kategorií s ohledem na jeho účel a míru rizika.

Nastavení přesných pravidel a mechanismů pro správu majetku.

Vychází z principů rodinné ústavy.

Dědický & manželský plán

Dobře promyšlená a strukturovaná závěť nebo dědická smlouva formou notářského zápisu.

Předmanželské smlouvy, zúžení SJM (společné jmění manželů) nebo rozdělení společného majetku manželů.

Vychází z principů rodinné ústavy a rodinné směrnice.

RODINNÝ ŠTÍT

"My, dědici chaosu, musíme být architekty nové jednoty"

F. J. Kiesler

  • ochrání majetek od rozdrobení

  • ochrání rodinu od majetkových konfliktů

  • uvolní často napjaté vztahy

  • podpoří prosperitu, kontinuitu hodnot a podnikání

bottom of page