top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraDavid Krajíček

Pomoc je tady: Podnikatelé mohou podávat žádosti do programu Úvěr COVID
Tento program Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) byl 9. března schválen na jednání vlády. Původně měl příjem žádostí probíhat od 1. dubna, ale vzhledem k aktuální situaci na trhu Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO) vyvinuly maximální úsilí a příjem žádostí o tuto formu podpory spouští s 14denním předstihem.

Cíle programu

Cílem programu je prostřednictvím bezúročných úvěrů usnadnit přístup k provoznímu financování těm malým a středním podnikatelům, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Bezúročné provozní úvěry v rozmezí 500 tis. až 15 mil. Kč budou moci podnikatelé využít například na úhradu mezd zaměstnanců, nákladů na energie, nájmu, k profinancování zásob, úhradě dodavatelsko-odběratelských faktur, k předfinancování pohledávek apod. Jedná se o úroky s nulovou úrokovou sazbou, které budou poskytovány až do výše 90 % způsobilých výdajů, se splatností 2 roky včetně možnosti odloženého splácení až na dobu až 12 měsíců. S vyřízením a poskytnutím úvěru a ani jeho případným předčasným splacením nejsou spojeny žádné poplatky.

Přečtěte si také o úlevách spojených s koronavirem: Úlevy na daních: Tady je velký přehled, co berňák odpustí

Jak na podávání žádostí?

Žádosti bude možné podat přes E-podatelnu ČMZRB a její součástí bude muset být i doklad prokazující, že se podnikatel dostal do potíží právě v souvislosti s koronavirem. Může se jednat například o doklady potvrzující zrušení zájezdů v případě cestovních kanceláří, potvrzení o zrušení zakázky, dodávky materiálu v případě výrobních společností, vyčíslení průměrných denních tržeb v případě pohostinství apod. Žádost a pokyny k jejímu vyplnění a podání budou k dispozici na webu banky, tam podnikatelé najdou také bližší informace.

Chystá se další podpora

Bezúročnými úvěry podpora podnikatelů nekončí. Českomoravská záruční a rozvojová banka ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR připravuje také úpravu klíčových záručních programů banky. Tedy programů Expanze-záruka a Záruka 2015 až 2023 tak, aby mobilizovala soukromé zdroje a společně s komerčními bankami pomohla dalším podnikatelům, včetně těch, kteří potřebují částky menší než 500 tisíc korun.

ČMZRB prostřednictvím těchto programů bude podnikatelům poskytovat záruky za úvěry od komerčních bank a finanční příspěvek na úhradu úroků. Tím, že se na podpoře bude podílet i soukromý sektor, dojde díky pákovému efektu k znásobení prostředků, které budou do podpory vloženy. V tomto případě půjde o kombinaci národních a evropských finančních zdrojů.

Konkrétní parametry této formy podpory se připravují a budou se odvíjet od rozhodnutí vlády, dodává závěrem Marie Lafantová, specialista pro styk s veřejností z ČMZRB.


Zdoj: Podnikatel.cz

219 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page